Stubbfräsning Stockholm

Vad är egentligen stubbfräsning? I enkla drag innebär det att man tar bort oönskade stubbar genom att använda sig av en slags motorsåg på tvären, en så kallad fräsmaskin. Maskinen äter sig igenom den oönskade stubben och tar slutligen även bort de ytliga stubbrötterna. Till sist finns bara sågspån kvar från fräsningen, vilket man med fördel kan lägga direkt på komposten. Hålet efter stubben kan sedan fyllas för att ge en plan och helt stubbfri gräsmatta.

 

Att fräsa ned stubbar kräver inte bara rätt maskiner utan även erfarenhet av den här typ av arbeten. Vi erbjuder våra kunder professionell och seriös stubbfräsning i hela Stockholmsregionen. Med vår nätta fräsmaskin klarar vi av att fräsa ned stubbar upp till 20 cm under markytan och den lämnar inga spår i mark eller gräs. Uppdragen kan variera från små privata projekt till större stubbfräsningsjobb på företag eller allmänna platser. Vår strävan är att vara en trygg samarbetspartner och vi är alltid noga med att föra en nära och öppen dialog med våra kunder för att på bästa sätt uppfylla önskemål och behov.

Du vet väl att man nu kan begära RUT-avdrag för Stubbfräsning!  

Vad kostar stubbfräsning?

Priset är ju alltid intressant! Det bästa är att höra av dig direkt till oss för ett kostnadsförslag. Då ges vi möjlighet att se över dina behov och utifrån den informationen återkomma med ett relevant och marknadsriktigt pris. Vi har dock några fasta prisuppgifter för stubbfräsning att utgå från:

98 SEK per decimeter i diameter* (mätt i marknivå)

Hopsamling och bortforsling av flis 690 SEK, oavsett mängd

Återfyllning av jord och gräsfrön 280 SEK + jord 800 SEK per kubik

Kontakta oss så hjälper vi dig att fräsa bort oönskade stubbar!


*Efter 50% rutavdrag, minsta debitering 980kr efter avdrag.