Planteringar i Stockholm

Vid plantering är det viktigt med grundarbetet. Hålet/diket skall vara 20 cm djupare och 20 cm vidare än själva plantan. Det är också av yttersta vikt att använda kvalitetsjord. Plantornas översta rötter skall vara något under jordytan. Det är viktigt att vattna mycket så att jorden sluter sig kring rötterna.

Vid häckplantering använder vi alltid ett snöre för att säkerställa att planteringen blir rak och fin. Vi schaktar ur, forslar bort schaktmassorna och lägger i kvalitetsjord, för att slutligen plantera plantorna och börja vattna. Oftast installeras också en droppslang och en timer för att säkerställa att de blir adekvat bevattande.

Vi planterar årligen tusentals plantor åt bland annat www.plantinavia.se. På våren är det viktigt att tujorna är övertäckta med tex juteväv så de inte blir utsatta för tjältorka.

Trädgårdsplanteringar i hela Stockholmsregionen. Ta en kontakt så ger vi pris på det du behöver hjälp med!