Mer solljus med en trädfällning

Många är de trädgårdar som har en fin miljö där man kan sitta och njuta av sommaren men där njutningen i trädgården förstörs av stora träd som stoppar upp solljuset.

Ett bra alternativ för att kunna njuta så mycket som möjligt av solen i sommar är att ta hjälp med en trädfällning.

Att tänka på vid en trädfällning

Under våren och sommaren vill man spendera mycket tid i solen och trädgården är en bra plats att njuta av det solljus som är så frånvarande under vinterhalvåret. Ibland kan det dock vara så att stora träd sätter stopp för solandet genom att de skymmer solljuset. Då kan en trädfällning bli nödvändig. Ibland kan det räcka med att man tar ned ett enstaka träd och ibland behövs en grupp av träd fällas. Hur mycket som behövs fällas beror på hur solen ligger på vid trädgården.

Att fälla et träd kräver en viss typ av kunskap. Man måste både tänka på att se till att trädet faller ned på en plats där det inte kan skada sådant som rabatter och buskar, men även huset med sådant som altan och uteplats. Dessutom kan det innebära risker om trädet faller ut där någon kan passera förbi, som exempelvis på en gata.

Det krävs även att man har rätt typ av utrustning och maskiner samt att trädet och grenarna tas om hand på rätt sätt efter att trädet har fallits.

Ta hjälp med trädfällning

En trädfällning är alltså ett bra val för den som vill kunna njuta av solen i sin trädgård i sommar, samtidigt som det finns en del att tänka på i samband med trädfällningen.  Om man inte själv har rätt typ av kunskap kan ett alternativ vara att ta hjälp med trädfällningen. TerraRex gör trädfällningar runt om i Stockholm.