Flera anledningar att beskära häckar och buskar

Klippning av en häck eller en buske görs av flera anledningar. Dels klipper man ned sin buske för att den ska hålla sig fin, men faktum är att även sådant som blomningen och tillväxten kan gynnas av en beskärning.

Fina häckar och buskar med gynnsam tillväxt

Det finns flera orsaker till att det är bra att ta hand om häckar och buskar genom att klippa och beskära dem. För det första får man en buske som är fin att titta på efter att man har beskärt den. Vildvuxna buskar kan vara ett inslag i trädgården som är mindre fint att titta på. För det andra så mår många buskar och häckar bra av att beskäras.

Vid en beskärning tas sådant som grenar som har dött eller skadats bort. På det viset lättar man upp i busken och gör att mer solljus kommer in, vilket är bra för tillväxten. Det finns annars risk för att endast stora grenar får solljus och de mindre grenarna under inte nås av ljuset.

Det finns flera olika typer av beskärningar som kan göras på en häck. Det kan vara en så kallad föryngringsbeskärning där beskärningen ger bättre förutsättningar för nya skott eller en vanlig underhållsklippning.

Att tänka på vid beskärningen

Det finns alltså flera anledningar till att ta hand om sina buskar och häckar, men att göra en beskärning av en buske eller en hel häck är inte alltid det allra lättaste. Bland annat måste man ha i åtanke när det är rätt säsong för att klippa en viss typ av buske samt exakt hur beskärningen ska utföras.

För att få häcken eller busken så fin som möjligt kan ett alternativ vara att ta hjälp med klippning. TerraRex gör både beskärningar och anläggningar av häckar och buskar i Stockholmsområdet.