En dränering håller din grund torr

När en källare utsätts för mycket vatten kan fukt bildas som i längden leder till fuktskador i väggarna. För att undvika fuktskador som måste åtgärdas är en lösning att dränera om sin husgrund.

Så fungerar dräneringssystemet

En dränering leder bort vattnet från grunden och hindrar det från att ta sig in i väggarna. När man dränerar om börjar det med att marken kring huset grävs upp så att det går att komma åt grunden. Grunden borstas därefter ren och sedan kan dräneringssystemet monteras på plats. Efter att dräneringssystemet är monterat och klart kan hålet åter fyllas igen.

Vi använder oss av dräneringssystemet Isodrän. Systemet har ett så kallat kapillärbrytande skikt som hindrar vattnet från att nå fram till grunden och fukten från att ta sig in i väggarna. I systemet ingår även en värmeisolering som gör att väggarna håller sig torra samt dränering som för bort vattnet.

Fördelar med en dränering

Det finns flera fördelar med att dränera om sin grund. Först och främst är det en investering inför framtiden i och med att man kan undvika fuktskador som annars kan behövas åtgärdas. Förutom att göra grunden torrare gör även dräneringen att luften inomhus blir torrare.

Fuktskador kan i längden leda till mögel som på olika sätt kan ha negativ påverkan på hälsan. Bland annat kan mögel leda till problem med huvudvärk, men även till vissa allergier. Med en torr grund och en torr inomhusmiljö undviker man problemen med mögel.

Viktigt att tänka på vid en dränering är att anlita ett företag som man vet är seriöst. Eftersom dräneringen ligger under jord är det svårt att kontrollera att allt fungerar som det ska. Därför är det speciellt viktigt att tänka på att ta hjälp av en firma som verkligen ser till att göra ett bra jobb.